Kallundborg. Torvet 1914
Stenders Forlag  Eneberettiget 35397


Kallundborg. Torvet 1914
L. Ellings Boghandel, Kallundborg.  Eneret 35397


Kallundborg - Parti fra Torvet
g 77  J. Chr. Pedersens Kunstforlag, Odense. Eneberettiget Nr. 367


Kallundborg. Torvet
Stenders Forlag Eneberettiget - Kallundborg 14


Torvet med Kirken.        Kalundborg.
Johanens Møllers Bogh. Kalundborg - Eneret 8685


Kallundborg Torvet
Stenders Forlag Eneberettiget - Kallundborg 28


Kallundborg .       Torvet.
Stenders Forlag  Eneberettiget  7431


Kallundborg 1930
I. Chr. Olsens Kunstforlag, Eneret 1894


Kallundborg       Torvet 1904
W. K. F. 2154


Kallundborg        Torvet 1908
Warburgs Kunst-Forlag København Eneret 4085


Kallundborg          Torvet
Peter Alstrups Kunstforlag, København  Eneret  959

Tryk for stort billede
Kalundborg.Torvet.
Rudolf Olsen - Kunstforlag. Eneret Nr. 234  Tryk for stort billede


Kallundborg        Torvet 1906
Peter Alstrups Kunstforlag, Købenahvn  Eneret 998


KALLUNDBORG.         TORVET.
Brevkort


KALUNDBORG        TORVET 1910
Peter Alstrups Kunstforlag, Kbhvn. Eneret. 998


Kalundborg. Raadhuset
Rudolf Olsen - Kunstforlag. Eneret Mo. 893


Kalundborg. Sigrid Undsets Fødested
Stenders Forlag Eneberettiget - Kalundbrg 124


Kalundborg. Sigrid Undset's Fødested. 1951
Stenders Forlag. Eneret - Kalundborg 150


Kalundborg. Sigrid Undsets Fødested.
Stenders Forlag Eneberettiget - Kalundborg 52


Kalundborg. Sigrid Undsets Fødested. 1946
Stenders Forlag Eneberettiget - Kalundborg


Kalundborg. Kirken og Sigrid Undsets Hus.
Stenders Forlag. Eneret - Kalundborg 166 K


Kalundborg. Kirken og Sigrid Undsets Hus. 1971
Stenders Forlag. Eneret - Kalundborg 175 K


Kalundborg, Torvet
HORISONT MAILING . Reersø . (03) 55 94 10   125


Kalundborg. Sigrid Undsets fødested. 1955
Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - nr. 6


Kalundborg, Torvet
HORISONT MAILING . Reersø . (03) 55 94 10   125


Kalundborg. Sigrid Undsets fødested. 1955
Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - nr. 6


Kalundborg. Sigrid Undsets Hus
Stenders Forlag. Eneret - Kalundborg 1<-- Tilbage